Osnova témat

 • Poznámky pro autora kurzu:

  Toto je šablona pro tvorbu on-line kurzu. Všechny části se žlutým podkladem slouží jako informace pro Vás, jakým způsobem konkrétní část on-line kurzu editovat nebo nastavit.  Přímo v této šabloně můžete Váš kurz vytvářet, takže postupně budete doplňovat vlastní texty a různé typy aktivit. Žlutě podbarvené pokyny, které již nebudete potřebovat, smažete.

  Pokud kliknete vpravo nahoře na tlačítko Zapnout režim úprav, můžete kurz začít editovat. Objeví se vám šedé ikony , které umožňují autorskou práci v kurzu.

  Základním nástrojem je ozubené kolečko - tzv. Nastavení, na něj kliknete pro veškeré změny textu nebo nastavení funkčnosti jednotlivých aktivit.

  Vyzkoušejte si editaci kurzu:

  1) Vpravo nahoře na této úvodní stránce klikněte na tlačítko Zapnout režim úprav, kterým se přepnete k editaci kurzu.

  2) Podívejte se, jaké jsou funkce jednotlivých šedých ikon.

  3) Projděte si postupně jednotlivé níže uvedené texty a odkazy k aktivitám a dle uvedených návodů si úpravy kurzu hned prakticky zkoušejte.


  Projekt "XXX DOPLNIT Název projektu"

  Registrační číslo projektu:CZ.0.00/0.0.00/00.0000 DOPLNIT RELEVANTNÍ ČÍSLO
  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  NÁZEV KURZU

  Milí kolegové/studenti,

  vítejte v kurzu věnovaném DOPLNIT ÚVODNÍ SLOVO, ÚVODNÍ MOTIVAČNÍ OTÁZKY, CÍLE KURZU APOD.

  Příjemné studium!

  Poznámky pro autora kurzu:

  Úvod kurzu stačí jen krátký. Může případně obsahovat nějaký ilustrativní obrázek, podle kterého účastníci kurzu hned poznají, že jsou ve správném kurzu (zvláště pokud se např. účastní několik a kurzů).

  Úvod kurzu vytvořeného v rámci evropského projektu musí obsahovat nezbytné prvky povinné publicity (loga, název a registrační číslo projektu a větu "Tento projekt je spolufinancován...".

  Vyzkoušejte si editaci úvodního textu:

  1) Klikněte dole pod tímto blokem na šedou ikonu Nastavení .

  2) Editujte tento text - např. vložte relevantní údaje a úvodní text k Vašemu kurzu a smažte tyto pokyny. Obrázek zatím můžete ponechat, naučíme se jej vkládat později.

  3) Nezapomeňte na závěr editace textu dole pod oknem editoru Uložit změny.

  • PROSTOR PRO KOMUNIKACI

   Poznámky pro autora kurzu:

   Nadpis PROSTOR PRO KOMUNIKACI je řešen jako tzv. popisek.

   Pokud kliknete u jednotlivých částí kurzu na +Přidat činnost nebo studijní materiál a zvolíte Popisek, můžete na úvodní stránku kurzu mezi odkazy k aktivitám dodat popisky nebo fotografie - kamkoli - nejen do úvodu jednotlivých kapitol.

 • Téma 1

  Tato kapitola je věnována...

  Cíle

  Po prostudování této kapitoly budete umět:

  • definovat
  • vymezit rozdíly
  • vytvořit
  • ...

  Poznámky pro autora kurzu:

  Zde je třeba vložit úvodní text k 1.kapitole a zpracovat cíle kapitoly - ideálně z pohledu kompetencí, která studující studiem kapitoly získá.

  Můžete také vložit ilustrativní obrázek. Vkládejte spíše obrázky menších rozměrů - např. šířka 250 pixelů - a zarovnávejte je doprava. Vhodné je při vkládání obrázku editovat záložku Vzhled a nastavit ze vertikální i horizontální odsazení od textu 10 pixelů.

  Vyzkoušejte editaci úvodu kapitoly:

  1) Klikněte na šedé ozubené kolečko Nastavení pod touto podbarvenou částí.

  2) V editoru odstraňte zaškrtávátko u řádky Název sekce. Pak budete mít možnost vložit název první odborné kapitoly.

  3) Doplňte úvodní slovo a  cíle.

  4) Vložte také vhodný ilustrativní obrázek. Prohlédněte si návod k vložení obrázku.
  5) Prohlédněte si způsob editace vybraných činností a studijních materiálů. Potom kliknutím na  nepotřebné aktivity smažte a kliknutím na +Přidat činnost nebo studijní materiál přidejte aktivity, které si přejete umístit do první kapitoly.

  Inspirujte se náměty vstupních aktivit
  .

 • Téma 2

  Poznámky pro autora kurzu:

  Další kapitoly zpracováváme obdobně jako kapitolu první. V základním zobrazení kurzu se objevuje deset témat/kapitol. Pokud máme kapitol méně nebo více, můžeme počet zobrazených sekcí upravit.

  Vyzkoušejte změnu počtu témat/kapitol:

  1) V menu Nastavení najděte Správa kurzu>Upravit nastavení>Typ uspořádání kurzu>Počet sekcí.

  2) Menu Upravit nastavení si prohlédněte a případně si vyzkoušejte i další možnosti nastavení - např. zobrazení jen jednoho tématu na stránku apod.

 • Téma 3

  Poznámky pro autora kurzu:

  Na úvodní stránku kurzu je také možné vkládat internetové odkazy a různé typy souborů, které máte připravené ve vašem počítači - např. (dokumenty Word/PDF, Excel, Power Point, obrázky, audio nebo videonahrávky apod.).

  Prohlédněte si vložené ukázky a pak zkuste vložit další internetový odkaz (URL) nebo souboru.

  Začněte kliknutím na +Přidat činnost nebo studijní materiál.

 • Závěr

  Poznámky pro autora kurzu:

  Nesmíme zapomenout, že studující potřebuje nutně vědět, zda vše prostudoval a že už je na konci kurzu.

  Promyslete pro Váš kurz závěrečné aktivity (závěrečný úkol, test, shrnutí, zpětnovazebný dotazník) a v každém případě zpracujte Slovo závěrem.

  V závěrečné části našeho prokážete získané dovednosti při zpracování praktického úkolu a otestujete své znalosti základní terminologie v závěrečném testu. Poprosíme vás také o vyplnění hodnotícího dotazníku. XXX DOPLNIT RELEVANTNÍ INFORMACE

 • Téma 5

 • Téma 6

 • Téma 7

 • Téma 8

 • Téma 9

 • Téma 10